Over mij

Sarah Debusschere advocaat

Sarah Debusschere studeerde in 2012 af als master in de Rechten aan de KU Leuven. Zij is sinds 2014 actief aan de balie van Brugge.

Mter. Debusschere is gecertificeerd jeugdadvocaat (OVB) en houder van het getuigschrift Cassatie in Strafzaken (OVB).

Het kantoor spitst zich toe op het jeugdrecht, strafrecht, vreemdelingenrecht en familierecht.

Meer informatie

Jeugdrecht

Bijstand aan minderjarigen die strafbare feiten gepleegd hebben of zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Mter. Debusschere is houder van het certificaat jeugdrecht

Strafrecht

Strafrechtelijke verdediging van zowel dader als slachtoffer. Mter. Debusschere is houder van het certificaat Cassatie in Strafzaken.

Vreemdelingenrecht

Asiel, gezinshereniging, regularisaties, nationaliteit,...

Sarah Debusschere

Contact

Tel: +32 59 70 81 45
Fax: 050 89 26 97
Langestraat 131,
8000 Brugge
sarah.debusschere@advocaat.be